Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2011

oleonora
14:40
4512 f512
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka viamaraskowa maraskowa
oleonora
14:36
Christian Dior Couture Fall 2010 cała kolekcja wyjebista ;3

August 03 2011

oleonora
23:12
3468 f1ed
fav.me
Reposted fromilovefreckles ilovefreckles viafreckles freckles

July 30 2011

oleonora
17:07

odezwij się czasem

ciekawy jestem

gdzie i z kim teraz

umierasz

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromjestesmojaheroina jestesmojaheroina viapeace peace
oleonora
16:54
7031 5f12
Reposted frombazant bazant viapeace peace

July 29 2011

oleonora
18:54
oleonora
18:53
-jest Pan tu jeszcze?

- proszę Pani ja umarłem

z rozkoszy
— hmm
oleonora
17:49
3642 4329
Reposted fromdynamite dynamite vialostinwroclove lostinwroclove
oleonora
17:15
5747 d7c6
taki dzień - można poobijać się o powietrze pełne myśli.
oleonora
17:15
2838 c67f

July 26 2011

oleonora
22:40
oleonora
22:28
1981 cc75
Reposted frompeace peace vialeweloff leweloff
oleonora
22:28
Nie widziałam cię już od miesiąca
I nic. Jestem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
Lecz widać można żyć bez powietrza!
— Beata Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsickdream sickdream vialeweloff leweloff
oleonora
22:28
7215 a3aa
oleonora
22:28
Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi.
— Strachy Na Lachy
Reposted fromkatasza katasza vialeweloff leweloff
oleonora
22:25
oleonora
22:22
7465 e997
Um well..
Reposted fromvictimD victimD vialeweloff leweloff
oleonora
22:15
7908 5cd5
Reposted fromcalifornia california viacomet comet
oleonora
22:12
4563 177f
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viacomet comet
oleonora
22:05
1825 4a56 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl